"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu."

KonfucjuszDowiedz się więcej


Nazywam się Dorota Wysocka i jestem doradcą zawodowym, który rzetelnie pomoże stworzyć Twoje aplikacje zawodowe na najwyższym poziomie. Doradzę jak efektywnie zaistnieć na rynku pracy i w jaki sposób wykorzystać potencjał, który w Tobie drzemie.

Jestem trenerem, który razem z grupą słuchaczy na szkoleniu, będzie towarzyszył im w procesie szeroko pojętej aktywizacji zawodowej, tak by z nową energią i pozytywnym nastawieniem zaczęli tworzyć swoją karierę zawodową. Na moich szkoleniach uczestnicy nauczą się skutecznie wyznaczać swoje cele zawodowe i dobrać narzędzia do ich realizacji. Zapoznają się również z  głównymi zasadami komunikacji interpersonalnej, selekcji i rekrutacji pracowników, czy też praktycznego zastosowania asertywności w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Elementy rozmowy kwalifikacyjnej nie będą miały przed uczestnikami tajemnic, a warsztatowa forma prowadzenia szkoleń pozwoli na natychmiastową weryfikację posiadanych umiejętności i udoskonalenia wiedzy już posiadanej.

Swoją przygodę z doradztwem zawodowym rozpoczęłam 7 lat temu, zdobywając doświadczenie w pracy w sektorze budżetowym, prywatnym i pozarządowym. Dzięki temu mam szeroki ogląd na potrzeby jakie stawia pracodawca w konkretnych instytucjach kandydatom do pracy. Z sukcesem rekrutowałam osoby do wielu projektów mających na celu pomoc w otrzymaniu przez nich zatrudnienia, stworzyłam setki Indywidualnych Planów Działania oraz dokumentów aplikacyjnych. Miałam możliwość współpracy z dziesiątkami pracodawców, grup szkoleniowych o  różnych potrzebach, oraz z indywidualnymi osobami, którym towarzyszyłam w ich rozwoju zawodowym.

Wykonywana przez mnie praca jest moją pasją, dającą mi wiele radości i zadowolenia.

W ramach naszej współpracy podzielę się z Państwem moją wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na potrzeby szkoleniowe, również z zakresu doradztwa indywidualnego. Moja osoba to gwarancja profesjonalnie wykonanej usługi szkoleniowej i doradczej.

Zachęcam do współpracy,

Oferta szkoleniowa


„Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy” czyli aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy/bezrobotnych.
„Jak Cię widzą tak Cię piszą” czyli skuteczna komunikacja interpersonalna.
„Nie ma czasu by tracić czas” czyli metody zarządzania sobą w czasie.
„Bądź sobą, bądź szczęśliwy, bądź asertywny” czyli umiejętności asertywne w kontaktach interpersonalnych.
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” czyli jak budować zespołu i wydobyć z niego to co najcenniejsze.
„W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz. Dostajesz to, co wynegocjujesz” czyli prowadzenie skutecznych negocjacji.
„Twój biznes i jego przyszłość leżą w rękach ludzi, których zatrudniasz” czyli metody selekcji i rekrutacji pracowników.
Jak wygrać na rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Każde z wymienionych wyżej szkoleń przeprowadzane są metodą warsztatową. Daje to uczestnikom możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach i uczenia się przez własne doświadczenie.
 • Warsztaty grupowe są przygotowywane i przeprowadzane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Państwa firmy.
 • Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe.
 • Potrzeba i czas indywidualnych konsultacji zawodowych z doradcą na potrzeby opracowania Indywidualnego Planu Działania, uzgadniany jest wcześniej z Państwa firmą.
 • Stosowane metody szkoleniowe: ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, odgrywanie ról, wykład trenerski, prezentacje multimedialne, video training, dyskusje moderowane, burza mózgów, gry, symulacje, studium przypadku.
 • Firma dysponuje własnym sprzętem potrzebnym do realizacji szkolenia, tj. projektor, ekran projekcyjny, flipchart, i inne.
 • Zapraszam do kontaktowania się z firmą poprzez formularz kontaktowy, celem ustalenia szczegółów zamówienia usługi szkoleniowej.

CV i list motywacyjny


"Najlepszy czas na działanie jest teraz."

Mark Fisher
To, że tu trafiłeś oznacza, że jesteś świadomy wagi jaką jest prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Wiedz, że świadomość ta przybliża Cię do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Wymarzona praca, nie musi być wcale abstrakcją. Wystarczy sięgnąć głębiej w siebie, uwierzyć w swój potencjał, uściślić cele zawodowe i zacząć działać. Tylko przez działanie zdobywamy nowe doświadczenia, uczymy się na nich i tworzymy swoją przyszłość.

Dla EDUKARIERY standardem jest to co inne firmy konkurencyjne uważają za swój atut.

Mianowicie to, że:
 • otrzymasz dokumenty aplikacyjne w wersji PDF i Word
 • w dokumentach aplikacyjnych będą podkreślone Twoje mocne strony i Twój potencjał
 • przysługuje Ci prawo do nanoszenia korekt
 • dobrze przygotowane CV i list motywacyjny MUSZĄ być ZAWSZE indywidualnie przygotowane pod konkretne stanowisko, branżę i firmę
 • masz gwarancje jakości i Twojej satysfakcji
 • tworzy je osoba kompetentna, posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności


EDUKARIERA to gwarancja profesjonalnie wykonanej usługi oraz elegancji dokumentów, na którą składają się:

 • prostota – cechuje ją umiar w doborze dodatków i kolorów
 • jakość – odpowiedni dobór rodzaju CV i listu motywacyjnego do branży, stanowiska na jakie aplikujesz
 • staranność – zamieszczanie tylko takich informacji o Tobie, które będą adekwatne do potrzeb pracodawcy. Dbałość o estetyczny, czysty, przejrzysty wizerunek Twoich dokumentów.

Do Ciebie należy decyzja, czy ten pierwszy krok w tworzeniu Twoich narzędzi w poszukiwaniu pracy zrobimy wspólnie. Właśnie Ty jesteś dla mnie inspiracją, Twoje cele, będą przyświecały mojej pracy i Twoje potrzeby zawodowe będą dla nas drogowskazem do osiągnięcia sukcesu.

Orientacja szkolna i poradnictwo zawodowe


Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych z zakresu dbania o rozwój zawodowy swoich uczniów, absolwentów i studentów, EDUKARIERA stworzyła ofertę mającą na celu wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, niezbędne do poruszania się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Możliwość zapoznaniasię przez ucznia, absolwenta, studenta ze swoimi predyspozycjami i ograniczeniami, zobrazowanie wizji przyszłości, znajomość rynku pracy są podstawą dokonywanych przez nich w przyszłości wyborów.

Przed szkołą stawiane są bardzo duże wymagania w stosunku do ucznia. Często na orientację zawodową nie starcza po prostu czasu bądź jest realizowana incydentalnie, przypadkowo. Jej jakość jest daleka od pożądanego modelu. Warto więc powierzyć część swoich obowiązków specjaliście tematu, w tym wypadku doradcy zawodowemu. Tak ważny obszar działalności wychowawczej, jak przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu i wejścia na rynek pracy nie może być „uprawiany” epizodycznie.

Poprzez spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz przeprowadzone warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej młodych ludzi.


Będą wiedzieli:
 • jakie czynniki są niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu
 • jaki jest katalog zawodów(jego podziały), w tym zawodów, związanych z rozwojem nowych technologii
 • jakie są poszczególne stopnie edukacji ponadgimnazjalnej
 • jakie są ich mocne i słabe strony
 • jakie są ich predyspozycje i preferencje zawodowe
 • jakie zawody są nadwyżkowe, a na jakie jest deficyt
 • jakie są trendy rozwojowe w świecie zawodów i zatrudnienia
 • gdzie szukać pomocy i informacji przy wyborze zawodu, szkoły, czy planowaniu kariery zawodowej
 • jakie są fakty związane ze światem pracy (kompetencje, wysokość wynagrodzeń, samoświadomość własnego rozwoju, inwestycja w siebie)
 • jakie są możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, możliwości przekwalifikowania lub podnoszenia kwalifikacji
Będą potrafili:
 • pozyskiwać informacje o dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
 • kompletować dokumenty zawodowe
 • napisać poprawne CV i list motywacyjny
 • świadomie zaplanować swoją śnieżkę edukacyjną i zawodową
 • stawiać sobie realne cele zawodowe
 • profesjonalnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • „czytać” oferty pracy • Proponowane wyżej zagadnienia będą przygotowywane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki Państwa szkoły/uczelni i potrzeb uczniów/absolwentów/studentów.
 • Potrzeba i czas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym celem diagnozy predyspozycji zawodowych, bądź innych tematów związanych z orientacją zawodową, uzgadniany jest wcześniej z Państwem.
 • Stosowane metody szkoleniowe: ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, odgrywanie ról, wykład trenerski, prezentacje multimedialne, video training, dyskusje moderowane, burza mózgów, gry, symulacje, studium przypadku.
 • Firma dysponuje własnym sprzętem potrzebnym do realizacji szkolenia: projektor, ekran projekcyjny, flipchart i inne.


Zapraszam do kontaktowania się z firmą poprzez formularz kontaktowy, celem ustalenia szczegółów zamówienia usługi szkoleniowej.

Zapraszam do współpracy!

Kontakt


Dorota Wysocka
Doradca zawodowy/Trener
tel. 519 839 044
biuro@edukariera.pl
ul. Wyczółkowskiego 7/3
87-100 Toruń
NIP: 875-145-05-12